Monday, December 13, 2010

Perniagaan Franchise

Petikan diambil drpd MFA website.

Perniagaan Francais adalah antara bidang perniagaan yang berkembang pesat di Malaysia. Jumlah perniagaan francais yang berdaftar dibawah Pendaftar Francais (RoF), MECD telah meningkat sebanyak 15%. Terdapat sebanyak 305 ( sehingga Dec 2007) sistem francais berdaftar di Malaysia, seperti berikut:
- 193 sistem francais tempatan
- 112 sistem francais luar negara (francaisi Induk & francaisi kepada
francaaisor luar negara).

Pecahan sistem mengikut sektor/industri pula:

- Makanan 89 sistem (29%)
- Perkhidmatan & Penyelenggaraan 38 sistem (13%)
- Pakaian & Aksesori 47 sistem (15%)
- Pusat Jagaan & Penyelidikan Pra-Sekolah 38 sistem (13%)
- Peruncitan & Pasaraya 15 sistem ( 5%)
- Penjagaan Kesihatan 20 sistem ( 6%)
- Teknologi Maklumat & telekomunikasi 15 sistem (5%)
- Lain-Lain Perniagaan 43 sistem (14%)

Sekiranya saudara ingin menceburkan diri dalam perniagaan francais, saya syorkan dahulu dengan mendapatkan ilmu pengetahuan tentang konsep perniagaan francais dengan menyertai Program Latihan Francais yang dikendalikan oleh pihak MFA. Program ini akan mendedahkan aspek-aspek persediaan dan hala tuju sebelum menceburi perniagaan francais. Maklumat lanjut tentang kursus ini boleh didapati di bahagian 'Upcoming Training".

Sekian dan terima kasih.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.